Skupinska razstava, Kabinetna razprodaja, Galerija Dlul, Ljubljana, september 2014